Още един "майсторски" превод на "перфектен" познавач!

Stop looking during the window  -  Престанете да гледате през прозореца

Tighten yourself!               -  Стегни се

Don't explain yourself much-much but sit to work.  -  Не се обяснявай много-много, ами сядай да работиш

Aman of you, be!                -  Аман от теб, бе!

I'll kill you on place!         -  Ще те убия на място

Sweep your rags!                -  Омитай си парцалите!

Drive to go!                    -  Карай да върви Realize yourself                -  Осъзнай се

Old Buddy Boris                 -  Бай Борис

Suck my duck!                   -  Лапни' ми патката!

Bigger Brother Iliya            -  Бачо Илия

Bigger Sister Penka             -  Кака Пенка

Now I'll ajar you               -  Сега ще те открехна

In the circle of the joke       -  В кръга на шегата

Dog drags - no tracks           -  Куче влачи - диря няма

I feel up-down                  -  Чувствам се горе-долу

To cucumber grower - cucumbers  -  На краставичар - краставици

Let's rise our hammers          -  Да си вдигаме чуковете /чукалата/

Look at your business, if you love  -  Гледай си работата, ако обичаш

Not to be, don't say!           -  Сакън, не думай!

Yes-yes, how no!                -  Да-да, как не!

I'm not from yesterday          -  Не съм вчерашен

His   mother old!               -  Майка му стара!

Psychoduck                      -  Психопатка 

Tango & Cash (the movie)        -  танго' (танцът) и пари в брой

Stand up, stand up, Balkan Superman  -  Стани, стани, юнак балкански

She, the ours, has seen herself -  Тя нашата се е видяла..

 

Your grand mommy's bushes       -  Бабините ти трънкини

Stay cool granny for beauty     -  Трай, бабо, за хубост

I'll light your butter          -  Ще ти светя маслото

He tied a can on me             -  Върза ми тенекия

A devil on a monkey             -  Дявол на магаре

Man from the Big Good-Morning   -  Човек от голямото доброутро

Yes but no                      -  Да, ама не!

like a pissed-on geranium       -  като препикано мушкато

Hope on, Pena                   -  Надай се Пено

Ass ruins a head                -  Гъз глава затрива

On a cuckoo's summer            -  На куково лято

Half-mouthedly                  -  С половин уста

Hat on stick                    -  Шапка на тояга

Let fun be                      -  Майтап да става

Uncle's red-pumpkinies          -  Чичовите червенотиквеничковчета

Gross yokel's behaviour         -  Груба селска проява 

Early awoken chicken early sings-  Рано пиле рано пее

The clever crow - with the two legs  -  Хитрата сврака - с двата крака

Insulted Petko empty bag brings -  Сърдит Петко празна му торбата

Sweet word iron door opens      -  Сладка дума железни врата отваря

If you had been sitting calm, you wouldn't have seen miracle  -  Да би мирно седяло не би чудо видяло

Ass knows two and two hundred   -  Гъз знае две и двеста

Where are you loosing yourself? -  Къде се губиш?

Duck with the ducks!            -  Патка с патката ти

Stupid like a corner            -  Тъп като ръб

A word said - a stone thrown    -  Казана дума - хвърлен камък

Don't look like a calf in a trai-  Не гледай като теле в железница

So will be she                  -  Тъй ше е тя...

{START_COUNTER}